Pravidlá

Turnaj sa hrá podľa podľa pravidiel medzinárodnej florbalovej federácie IFF.

Vyhodnotenie postupu:

Víťazstvo - 3 body
Remíza - 1 bod
Prehra - 0 bodov

Ak získajú dva tímy v skupine rovnaký počet bodov, o ďalšom postupe rozhoduje:
- počet bodov dosiahnutých vo vzájomných zápasoch
- rozdiel skóre zo vzájomných zápasov
- celkový počet vstrelených gólov vo vzájomných zápasoch
- celkový rozdiel skóre
- celkový počet vstrelených gólov
- los

Po remíze v play-off vyraďovacích zápasoch nasleduje:
- séria 3 trestných nájazdov
- séria 1 trestného nájazdu (rýchla smrť)


Jury turnaja:

Roman Cíbik
Lukáš Řezanina


Protesty:

Protest musí byť odovzdaný písomne JURY turnaja alebo vedúcemu haly najneskôr do 15 minút od ukončenia zápasu. Poplatok za podanie protestu je 40,-€. V prípade zamietnutia protestu poplatok prepadá v prospech organizátora. Rozhodnutie JURY je konečné a nemenné.


Súpiska tímu:

Každý tím musí odovzdať a potvrdiť v užívateľskom rozhraní klubu súpisku tímu. K zápasom môžu nastúpiť jedine hráči uvedení v online súpiske. Možnosť úpravy súpisiek je povolená do 22.8.2019 - 23:59. Po tomto termíne sa súpisky uzavrú a nie je možné dopĺňať ďalších hráčov.


Zápis o stretnutí:

Nie je potrebné vypĺňať ani odovzdávať na zapisovateľskom stolíku.

 

Čakacia doba:

Maximálna čakacia doba je 5 minút. Po vypršaní 5 minút nasleduje kontumácia v prospech prítomného tímu.


Štart hráča (výmimky):

Každý tím má povolené max. 2 výnimky. Výnimkou sa rozumie hráč, ktorý je starší max. o 1 rok ako je vekový limit danej kategórie. Výnimku je potrebné vyznačiť v online súpiske (zaškrtnutím "výnimka").

Hráč môže v priebehu turnaja štartovať len za jeden klub (ak mu to jeho vek a časový rozpis turnaja povolí, môže nastúpiť v rámci klubu vo viacerých kategóriach). Pozor, takýto hráč musí byť uvedený na súpiskách tímov, v rámci ktorých bude môcť nastúpiť. V prípade, ak hráč nastúpi za tím, na ktorého súpiske sa nenachádza, po zistení porušenia tohto pravidla bude hráč vylúčený z turnaja a posledný zápas, v ktorom nastúpil, kontumovaný v jeho neprospech.


Vylúčenie hráča:

ČK1 vedie automaticky k vylúčeniu hráča do konca zápasu.
ČK2 znamená stop na nasledujúci zápas.
ČK3 vedie k vylúčeniu hráča z turnaja.


Farby dresov:

V prípade zhody farebných kombinácii dresov je tím uvedený v zápise ako "hosť" povinný zmeniť farbu svojich dresov za inú farebnú sadu.


Rozpis zápasov:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v uverejnenom zápise. O všetkých zmenách budú informovaný vedúci družstiev, ktorých sa zmena týka.


Ocenenia:

Prvé tri tímy v každej kategórii získajú pohár a medaile (max. 15 medailii na tím). 

 


HRACÍ ČAS

B16, B14, B12, G16, G12

Zápasy základných skupin 2x15 minút hrubý čas.
Prestávka medzi polčasmi 2 minúty. Bez možnosti TIME-OUT.

Štvrťfinále, semifinále, zápas o 3. miesto a finále - 2x20 minút hrubý čas, posledné 3 minuty bude meraný čistý čas (v prípade nerozhodnutia nájazdy 3 série, následne "rýchla smrť").
Prestávka medzi polčasmi 3 minúty. TIME-OUT možný jeden krát za zápas pre každý tím (30 sekúnd).

B10, B8

Zápasy základných skupin 2x15 minút hrubý čas. 
Prestávka medzi polčasmi 2 minúty. Bez možnosti TIME-OUT.

Štvrťfinále, semifinále, zápas o 3. miesto a finále - 2x15 minút hrubý čas, posledné 3 minuty bude meraný čistý čas (v prípade nerozhodnutia nájazdy 3 série, následne "rýchla smrť").
Prestávka medzi polčasmi 3 minút. Time-out je možný až od štvrtťfinále (30 sekúnd).

B10:
- Minimálny rozmer 18 m x 10 m, maximálny rozmer 22 m x 12 m
- Počet hráčov na ihrisku: 3+1
- Bránky: IFF – certifikovaný upravený rozmer 160 cm x 85 cm florbalovej bránky. Zníženie výšky bránkovej konštrukcie o 30 cm pomocou schváleného systému na
znižovanie florbalových bránok 

B8:
- Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 20 m x 10 m
- Počet hráčov na ihrisku: 3+1
- Bránky: IFF – certifikovaný upravený rozmer 160 cm x 85 cm florbalovej bránky. Zníženie výšky bránkovej konštrukcie o 30 cm pomocou schváleného systému na
znižovanie florbalových bránok