Propozície

Termín: 

23.8.2019 - 25.8.2019


Organizátor:

SFC, o.z.
Up Management s.r.o.


Registrácia:

Registrácia klubov resp. tímov je možná jedine prostredníctvom online prihlášky cez túto web stránku, ktorá je zároveň platná až po prijatí registračného poplatku za účasť na turnaji. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť účasť tímu, ktorý nebude mať do 31.5.2019 splnené všetky platobné povinnosti voči organizátorovi. Registrácia tímov je možná do 31.5.2019 alebo do úplného zaplnenia kategórie (ostatné tímy budú zaradené na listinu náhradníkov v prípade, ak niektorý zo zaregistrovaných tímov nezaplatí štartovné do 31.5.2019. Tieto tímy budú oslovené v poradí, v akom boli zaregistrované). Všetky prijaté tímy budú mať potvrdenú účasť na turnaji do 15.6.2019.


Hrací systém turnaja:

Tímy sú rozdelené do základných skupín, z ktorých do play-off postupujú všetky tímy. Poradie v základnej skupine rozhodne o súperoch v play-off, ktoré pokračuje vyraďovacím spôsobom.


Rozhodcovia:

Zápasu budú rozhodovať rozhodcovia zo Slovenska, Českej republiky, prípadne iných zemí.


Rozpis zápasov:

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v uverejnenom rozpise. O zmene budú včas informovaní všetcia manažéri tímov, ktorí budú uvedený ako manažér registrovaného klubu. 


Ocenenia:

V každej kategórii budú ocenené prvé tri tímy - pohár, medaile (max. 15 na tím).


Predzápasová príprava:

Rozcvičenie pred zápasom bude možné len do oficiálneho začiatku nasledujúceho zápasu. V opačnom prípade je rozcvička možná len mimo priestorov ihriska.


Šatne:

Vzhľadom na obmedzené počty šatní v jednotlivých halách, budú tieto šatné slúžiť len na prezlečenie, tzn. v šatniach nebude možné odkladať veci a hráči sú povinní svoje veci zobrať počas zápasu mimo priestorov šatní. Organizátor nezodpovedá za straty osobných vecí počas celého turnaja.


Poistenie hráčov:

Každý účastník turnaja nastupuje na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nepreberá zodpovednosť za akékoľvek zranenie, ochorenie či stratu vecí počas turnaja.


Zápis o stretnutí:

Nie je potrebné vyplniť ani odovzdať na zapisovateľskom stolíku.